Espresso Macchiato

Macchiato är italienska och betyder ”befläckad”. Espresso Macchiato är espresso toppad med en liten mängd skummad mjölk.

Pssst… en latte Macchiato (befläckad mjölk) är motsatsen, skummad mjölk toppad med espresso.