Espresso Americano

Espresso med tillsatt hett vatten.